image image image
ตำรวจภูธรภาค ๘
ตำรวจภูธรภาค ๘
 
ตำรวจภูธรภาค ๘ ตำรวจภูธรภาค ๘  ถ.จุุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

     

 

 

           

 

พระราชดำรัส เรื่องการให้ ๔ ประการ                   

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ร่วมสั่งจองหนังสือ "การทรงงานของพ่อ ในความทรงจำ"

        รับสมัครกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     หยุดยิงปืนขึ้นฟ้า

    ประกาศลำดับอาวุโส ลง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

คู่มือมือภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจและแอฟพลิเคชั่นบนมือถือ

ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็น นตท.

คำสั่งแต่งตั้ง ด.ต.อายุ ๕๓ ปี เป็น ร.ต.ต. ประจำปี ๒๕๕๗

 ตำรวจภูธรภาค ๘ ห่วงใยประชาชนในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗

  

 

ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์ และ เกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ......พล.ต.ท.ปัญญา  มาเม่น   ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘  ห่วงใยประชาชน  จึงขอความร่วมมือจากประชาชน ให้ระมัดระวังทรัพย์สิน หรือประทุษร้ายต่อทรัพย์ ช่วงที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ หรือ มีเด็ก ผู้สุงอายุ อยู่เพียงลำพัง    คนร้ายจะใช้วิธีแอบอ้างต่าง เพื่อหลอกลวง การออกไปเที่ยวไม่ควรสวมเครื่องประดับหรือของมีค่า หรือวางทรัพย์สินในรถยนต์           การใช้เครื่องไฟฟ้า    แก๊สหุงต้ม และ การจุดพลุ ดอกไม้เพลิง     ไม่ควรยิงปืนขึ้นฟ้า     อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทัพย์สินผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรโดยเคร่งครัด     ด่ืมไม่ขับ     โทรไม่ขับ       ห้ามพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธาณะ  ...............................  ร้องทุกข์ ร้องเรียนที่ ตู้ ปณ 44......หรือ...ที่หมายเลข.......077311913....ทางจดหมายโดยตรงถึง พล.ต.ท.ปัญญา  มาเม่น   ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘   ๒๖ ถนนจุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐.....สุจริตชนต้องอยู่เย็นเป็นสุข...โจรผู้ร้ายต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์.........สอบถามเส้นทาง ได้ที่ โทร  077-283-970........077-223-468........0-817-538-379-->

การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ตำรวจภูธรภาค ๘

  วันที่ ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.กิตติสัณห์  เดชสุนทรวัฒน์  รอง ผบช.ภ.๘  เปิดโครงการฝึกอบรมครู ตำรวจ D A R E ณโรงแรมบรรจงบุรี

  พล.ต.ท.ปัญญา  มาเม่น  ผบช.ภ.๘  ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ  ณ.ห้องประชุม ภ.๘  .จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ   โดย มี พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว  ผบ.ตร. เป็นประธาน  ประชุมกับทุกหน่วยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  

  พล.ต.ท.ปัญญา  มาเม่น  ผบช.ภ.๘,พล.ต.ต.กระจ่าง  สุวรรณรัตน์ รอง ผบช.ภ.๘,พล.ต.ต.สมชาย  อ่วมถนอม รองผบช.ภ.๘,พล.ต.ต.รณพงษ์  ทรายแก้ว  รอง ผบช.ภ.๘ และ พล.ต.ต.วีระศักดิ์  มีนะวานิชย์  ผบก.สส.ภ.๘ ร่วมกันแถลงข่าวผลการปฏิบัติการจับกุมอาวุธปืน,คดี ฆ่า,ปล้นทรัพย์ และคดีอื่นๆ ของพื้นที่รับผิดชอบของ ภ.๘  ณ ห้องประชุม บก.สส.ภ.๘

  ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว  ผบ.ตร.เป็นประธานการประชุม ทางไกลผ่านระบบ vdo con  ในส่วนของ ภ.๘ มี พล.ต.ท.ปัญญา  มาเม่น  ผบช.ภ.๘,พล.ต.ต.รณพงษ์  ทรายแก้ว  รอง ผบช.ภ.๘ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม เ

  วันจันทร์ ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว  ผบ.ตร. เป็นประธานประชุมทางไกลจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในส่วน ตำรวจภุธรภาค ๘ มี พล.ต.ท.ปัญา  มาเม่น  ผบช.ภ.๘ ( ใช้ห้องประชุมที่ ภ.จว.ชุมพร) พล.ต.ต.วิศณุ  ม่วงแพรสี  รอง ผบช.ภ.๘,พล.ต.ต.กระจ่าง  สุวรรณรัตน์  รอง ผบช.ภ.๘,ล.ต.ต.รณพงษ์  ทรายแก้ว  รอง ผบช.ภ.๘  และฝ่ายอำนวยการ,ภ.จว.ร่วมประชุม

  พล.ต.ท.ปัญญา  มาเม่น  ผบช.ภ.๘  ตรวจเยี่ยม  บก.สส.ภ.๘ พร้อมด้วย พล.ต.ต.สมชาย  อ่วมถนอม  รอง ผบช.ภ.๘ และ พล.ต.ต.รณพงษ์  ทรายแก้ว  รรท.รอง ผบช.ภ.๘  ตรวจเยี่ยม หน่วย บก.สส.ภ.๘  และประชุมรับทราบข้อมูลการปฏิบัติงานของ บก.สส.ภ.๘

  พล.ต.อ.รชต  เย็นทรวง ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) พล.ต.ท.ยงยุทธ  เจริญวานิช  ผบช.ภ.๘, พันโทนายแพทย์ เอนก  ยมจินดา  ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม  รอง ผวจ.นศ.,คุณหมอภิชาติ คุณหมอเกียรติศักดิ์  รอง ผอ.รพ.มหาราช และ พล.ต.ต.รณรงค์  ทรายแก้ว ผบก.ภ.จว.นศ ร่วมประชุม กรณี ผู้ชุมนุมเสียชีวิต และ บาดเจ็บ ณ ห้องประชุม รพ.มหาราช จว.นครศรีธรรมราช

  พล.ต.ต.สมชาย  อ่วมถนอม  รอง ผบช.ภ.๘ เป็นประธานการฝึกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเพื่อการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม แรงงานต่างด้าว นายจ้าง/ผู้ประกอบการ ผู้นำพาและผู้ให้ที่พักพิง

  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวล ๑๐.๐๐ น.  พล.ต.ต.กระจ่าง  สุรรณรัตน์  รอง ผบช.ภ.๘ เป็นประธานการประชุมเร่งรัดคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญและคดีที่น่าสนใจ พร้อมด้วย พล.ต.ต.สมชาย  อ่วมถนอม  รอง ผบช.ภ.๘ และ ภ.จว.ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม บก.สส.ภ.๘

  วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.กิตติสัณห์  เดชสุนทรวัฒน์  รอง ผบช.ภ.๘ เป็นประธานการประชุม ศพส.ภ.๘  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖   ณ ห้องประชุม ภ.๘

 

กฏหมาย ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง

กิจกรรม หน่วยงานในสังกัด

ข้อกำชับและสั่งการ

- แผนสงกรานต์ ๒๕๕๗

- รายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

- รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

- รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

- รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖

- แผนปฎิบัติราชการตำรวจภูธรภาค ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

- การมอบอำนาจการบริหารทางการเงินตำรวจภูธรภาค

- รายงานการประชุม   ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖

- รายงานความก้าวหน้าชองการดำเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

- รายงานการประชุมตำรวจภูธรภาค ๘ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

- รายงานการประชุมบริหาร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖

- การขับเคลื่อนนโยบาย ผบ.ตร.รอบ ๙ เดือน

- รายงานการประชุม ศพส.ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖

- รายงานการประชุม ครั้งที่ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖

- รายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖

- กำชับแนวทางการปฏิบัติขอเลื่อนยศข้าราชการตำรวจ

- กำหนดเลขประจำหน่วยงานของตำรวจภูธรภาค ๘

- การกำหนดลักษณะงานของตำรวจภูธรภาค ๘

- รายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

- ข้อมูลข้าราชการตำรวจที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม บตส.รุ่นที่ ๓๖

- แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษฯ

- รายงานการประชุมและข้อสั่งการ ศป สน.ตร.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

- สรุปข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร.โครงการสัมนาการขับเคลื่อนนโยบาย ตร.

- รายงานการประชุมงานป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติฯ

- แบบฟอร์ม CRIMES (เพิ่มเติม)

- การประเมินผลโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน

กิจกรรม ตำรวจภูธรภาค ๘

 

สภ.พุนพิน ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: พล.ต.อ.รชต เย็นทรวง รอง ผบ.ตร.ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม หน้า สภ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (0:07:25)
Playlist:

วิทยุ ออนไลน์

92.5 กรมประชาสัมพันธ์

Code วิทยุออนไลน์ โดย CS12CLUB.COM

illegalforest@gmail.com

หน่วยงานประสานงาน
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

ตำรวจภาค8 (TCCU R8)
หน่วยงานประสานงานป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมข้ามชาติ
ถนนจุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน
จ.สุราษฏร์ธานี 84130
เว็บไซต์แนะนำ
http://www.interpolbangkok.com/

 

 

 

 

สถิติคดีอาญา ๕ กลุ่ม เปรียบเทียบ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday799
mod_vvisit_counterYesterday1374
mod_vvisit_counterThis week5783
mod_vvisit_counterLast week6797
mod_vvisit_counterThis month17792
mod_vvisit_counterLast month30826
mod_vvisit_counterAll days1086700

We have: 4 guests, 1 bots online
Your IP: 54.82.122.194
 , 
Today: Apr 17, 2014

Site Survey

แบบสำรวจเว็บภาค8

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างสำรวจทางธรณีฟิสิกส์(สำรวจน้ำบาดาล)  ในที่ดิน ภ.๘ จว.ภูเก็ต

ภ.จว.กระบี่ ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างอาคารที่ทำการ สภ.อ่าวลึก (หลังเก่า)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน,พลตำรวจและผู้บังคับบัญชา

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเรือนแถว,เสาธงชาติ

สอบราคาจัดซื้อชุดเครื่องแบบปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน

ประกวดคัดเลือกสรรหาผู้ร่วมดำเนินการสถานีวิทยุกระจายเสียง ภ.๘

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

สอบราคาเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ พร้อมอุปกรณ์

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการอาคารตำรวจภูธรภาค ๘

สอบราคาซื้อถุงมือยาง

ภ.จว.พังงา ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

สอบราคาจ้างถ่ายแบบรูปรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน)

สอบราคาซื้อรถสายตรวจจักรยานยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๔๕ ซีซี (ครั้งที่ ๒)

สำเนาประกาศสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.๘

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการอาคารตำรวจภูธรภาค ๘