ข้อมูลการเลือกตำแหน่ง ภ.๘

ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ตามลำดับ แบ่งเป็น


- รายชื่อผู้มีสิทธิเลือก
- ตำแหน่งที่เลือก
แยกเป็นสาย ดังนี้
 กอน.(อก)
กอน.(ปป)
กอน.(สส)
กอร.(อก)
กอร.(ปป)
กอร.(ด.ต.50 ปีขึ้นไป)
- ใบแสดงสถานภาพ

  กอน.(ปป)

  กอน.(สส)

  กอน.(อก)

  กอร.(อก.)

  กอร.(ปป.)ด.ต. 50 ปี  ขึ้นไป

  กอร.(อก.)

  ตำแหน่งภาค ๘

  ใบแสดงประวัติ

  ใบปะหน้าครับ

 

 

 

 

 

Site Poll

Joomla! is used for?

Who's Online

We have 7 guests online