ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด

หน่วยบินตำรวจ

This is the User1 module position, which is using the hilite module suffix.

ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

พล.ต.ต.สุทธินาท สุดยอด  

       ผบก.ภ.จว.ชุมพร

ประวัติตำรวจภูธรภาค ๘ และ พื้นที่รับผิดชอบ

      ตำรวจภูธรภาค ๘  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖ ถนนจุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  ซึ่งเป็นที่ตั้งเดิมของกองบังคับการตำรวจภูธร ๑๐ (บก.ภ.๑๐)
     เดิมกองบังคับการตำรวจภูธร ๑๐  เป็นกองบังคับการตำรวจภูธรหนึ่งของกองบัญชาการตำรวจภูธร ๔ (บช.ภ.๔) เดิม โดยกองบังคับการตำรวจภูธร ๑๐ รับผิดชอบพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี,ชุมพร,ระนอง,พังงา,และ ภูเก็ต  ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๗  ตามพระรา๙กษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ.๒๕๓๖  มีการปรับโครงสร้างกรมตำรวจ  ตำรวจภูธรได้ถูกแบ่งเป็น ๙ ภาค (เดิมมี ๔ กองบัญชาการภาค)  โดยตั้งสำนักงานตำรวจภาค ๘  ให้รับผิดชอบพื้นที่ของ บก.ภ.๑๐  เดิมทั้งหมด และให้ จว.นครศรีธรรมราช และกระบี่ ซึ่งเดิมขึ้นการบังคับบัญชาต่อ บก.ภ.๑๑  มาขึ้นกับสำนักงานตำรวจภาค ๘ และมีที่ตั้งของสำนักงานตำรวจภาค ๘ อยู่ในที่ตั้งที่เดิมของ บก.ภ.๑๐ โดยกรมตำรวจได้มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ ทำหน้าที่หัวหน้าตำรวจภาค ๘ เป็นผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วย มีผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ เป้นรองหัวหน้าภาค ๘ และผู้ช่วยผู้บัญชาการ เป็นผู้ช่วยหัวหน้าภาค ๘      ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๓๙  จัดตั้งตำรวจภูธรภาค ๑ - ๙ ขึ้นเมื่อวันที่       ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ มีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘ เป็นผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วย โดยให้ตำรวจภูธรภาค ๘   รับผิดชอบพื้นที่ของสำนักงานตำรวจภูธรภาค ๘  ทั้งหมด  จึงทำให้ตำรวจภูธรภาค ๘  ทั้งหมด จึงทำให้ตำรวจภูธรภาค ๘ ในปัจจุบัน มีพื้นที่รับผิดชอบ ๗ จังหวัด ซึ่งสามารถจำแนกพื้นที่ออกเป็น ๒ ฝั่งทะเล คือ ฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย ได้แก่จังหวัดชุมพร,สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช และฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ จังหวัดระนอง,พังงา,กระบี่,ภูเก็ต  ถือได้ว่าตำรวจภาค ๘ รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ตอนบย ๗ จังหวัด ของประเทศไทย ทิศเหนือจดเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทิศตะวันออกจดทะเลด้านอ่าวไทย ทิศตะวันตกจดทะเลอันดามัน และทิศใตืจดเขต จังหวัดสงขลา,พัทลุง และตรัง

 

 

 

 

พื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค ๘

 

    ประกอบด้วย ๗ จังหวัด  ๗๔ อำเภอ

                        ๕๑๔ ตำบล         ๔,๐๘๘  หมู่บ้าน

                พื้นที่  ๔๑,๕๖๕.๓๑   ตร.กม.

                  ประชากร  ๔,๒๒๖,๘๗๐   คน

สภ.๑๑๖   แห่ง 

             ตำรวจ    ๑๑,๖๕๐   นาย

   อัตราส่วน ๑:๓๖๒

 

ระดับ ผกก.หน.สภ.  ๙๙   สภ. (ปัจจุบัน)

- ภ.จว.สฎ  ๒๔  สภ.    _ ภ.จว.รน.๗  สภ.

- ภ.จว.นศ.  ๒๕  สภ.    - ภ.จว.พง.   ๗  สภ.

- ภ.จว.กบ.   ๙  สภ.    - ภ.จว.ชพ.  ๑๔  สภ.  

-  ภ.จว.ภก.  ๑๐  สภ.

ระดับ สวญ.   ๑๑  สภ. 

ระดับ  สว.  ๖  สภ.

Mod User6

This is the User6 module position, which is using the hilite module suffix.

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

      พล.ต.ต.พชร  บุญสิทธิ์

        ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา

  พล.ต.ต.ชลิต แก้วยะรัตน์

        ผบก.ภ.จว.พังงา

ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง

 

 

       พล.ต.ต.วิศิษฐ์  ศุกรเสพย์

                   ผบก.ภ.จว.ระนอง

Mod User7

This is the User7 module position, which is using default module styling.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sit amet nibh. Vivamus non arcu.

Mod User8

This is the User8 module position, which is using default module styling.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sit amet nibh. Vivamus non arcu.

Mod User9

This is the User9 module position, which is using default module styling.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sit amet nibh. Vivamus non arcu.